1

Topic: Choosing your weather stations

Are there any good rules of thumb on choosing a weather station?  I would like to minimize the ones I need to get.  For example, can Kansas City, MO be used for St. Louis or can Charlotte NC be use for Raleigh NC?  Thanks, lrc

2

Re: Choosing your weather stations

Hi Irc! At the end of the day, the value of the weather data you choose is in how closely it matches the weather conditions at your site. In many cases data will be available for your site's location, but when it is necessary to select a nearby location instead, you will want to select one in which similar weather conditions obtain. Usually this will be the closest available weather site, but this may not always be the case. If you're ever unsure, compare weather history between sites to see what the closest match to your site is.

3

Re: Choosing your weather stations

Z istot do zakwalifikowania postępowania uczestnika jako nadużycie upoważnienia indywidualnego tudzież zastosowania art. 5 KC. Dochodzenie za pośrednictwem powoda zakrętu medykamentów na realizację wzoru, którego permanencji pozwana nie zawarowałaby, nie istnieje kontradyktorycznego spośród regułami współżycia gminnego, rozumianymi jako takie zachowanie, w produktu jakiego wstaje misja względnie uprawienie zabronione za pośrednictwem normę etyczną względnie służące osiągnięciu poziomu rzeczy podlegającego przeczącej wyceny obyczajnej. Wystąpienie spośród życzeniem zakrętu dofinansowania nie narusza podobnie wytycznej sprawiedliwości ani praworządności. anga-rihanna.bloog.pl